§ 1 ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

 1. Niniejsza Polityka Prywatności, zwana dalej „Polityką”, skierowana jest do użytkowników strony Sklepu internetowego www.moja.pl, zwanego dalej także „Stroną internetową” Administratora.
 2. Polityka opisuje w jaki sposób i jakie dane osobowe są gromadzone, przechowywane i wykorzystywane podczas odwiedzania naszej Strony Internetowej.
 3. Polityka opisuje zasady gromadzenia, wykorzystywania, przechowywania i ujawniania Państwa danych osobowych użytkowników Strony internetowej Administratora, które gromadzone są bezpośrednio od użytkowników albo za pośrednictwem plików cookies.
 4. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z korzystaniem ze Stron internetowych Administratora jest Farmline II Sp. z o.o. z siedzibą w Lubiczu Górny przy ul. Paderewskiego 3, 87-162 Lubicz Górny, Polska, numer NIP: 701-039-21-23, numer REGON: 146834166, adres poczty elektronicznej: kontakt@moja.pl – zwana dalej „Administratorem”.
 5. Dane osobowe użytkowników przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanym dalej “RODO”.
 6. W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Administratora można kontaktować się za pomocą powyższych danych adresowych.

§ 2 ZAKRES, CEL I PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez Administratora w następujących celach:
  1. założenia konta klienta i jego obsługi, a także kontaktu z Administratorem – podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) i f) RODO,
  2. realizacji Umowy Sprzedaży za pośrednictwem Strony internetowej Administratora oraz rozpatrywanie reklamacji – podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit.
  3. i f) RODO,
  4. otrzymywania newslettera na podany przez Państwa adres korespondencyjny e-mail oraz otrzymywania wiadomości sms na podany przez Państwa numer telefonu – podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
  5. marketing bezpośredni produktów lub usług Administratora – podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. W tym przypadku zgoda na przetwarzanie Państwa danych osobowych ma charakter dobrowolny i może zostać odwołana w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości na adres e-mail: kontakt@moja.pl,
  6. wyrażenie opinii o produktach oferowanych przez Administratora – podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
  7. obrony lub dochodzenia roszczeń przez Administratora lub przez Państwa m.in. w związku z realizacją Umowy sprzedaży do czasu przedawnienia roszczeń – podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 2. Zakres wymaganych danych osobowych dla celów określonych powyżej każdorazowo danych wskazany jest na Stronie internetowej Administratora.
 3. Podanie danych osobowych jest niezbędne dla realizacji powyżej wymienionych celów.
 4. Mogą Państwo wyrazić zgodę na otrzymywanie newslettera na podany przez Państwa adres e-mail oraz na otrzymywanie wiadomości sms na podany przez Państwa numer telefonu. Wyrażona zgoda ma charakter dobrowolny i może zostać cofnięta w każdym czasie np. drogą elektroniczną e-mail: kontakt@moja.pl.

§ 3 ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

 1. Odbiorcami Państwa danych osobowych są podmioty świadczące usługi bezpośrednio związane z realizacją Umowy Sprzedaży.
 2. Informujemy, że przekazujemy dane osobowe w zakresie koniecznym dla wykonania określonej czynności w ramach Umowy Sprzedaży:
  1. przypadku Klienta, który korzysta ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską,
  2. Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi
   realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora, tj.:

   • Inpost Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Wielickiej 28, 30-552 Kraków, Nr KRS 0000543759 – paczkomat, punkty odbioru oraz przesyłki kurierskie;
   • DHL Parcel Polska Sp. z o.o., ul. Osmańska 2, 02-823 Warszawa Nr KRS 0000631916 – przesyłki kurierskie;
   • Poczta Polska Spółka Akcyjna, ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa, Nr KRS 0000334972 – punkty odbioru oraz przesyłki kurierskie
  3. w przypadku Klienta, który korzysta ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym, tj.:
   • PayPro SA, z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327 Poznań, Nr KRS 0000347935 Adres do korespondencji: ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań, Piętro 6, Klatka B;
  4. w przypadku Klienta, który zgodził się na wyrażenie opinii o zawartej Umowie Sprzedaży i przekazanie danych podmiotom trzecim, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu podmiotowi w celu uzyskania opinii o zakupionym produkcie oraz umieszczenia jej na stronach internetowych podmiotów trzecich:
   • Ceneo.pl Sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań, KRS: 0000634928, Grupa Okazje Sp. z o.o., Al. Tadeusza Kościuszki 23/25, 90-418 Łódź, KRS: 0000513788;
   • Skąpiec.pl Sp. z o.o., ul. Marii Curie-Skłodowskiej 12, 50-381 Wrocław, KRS: 0000412961;
   • Opineo.pl Sp. z o.o., ul. Marii Curie-Skłodowskiej 12, 50-381 Wrocław, KRS: 0000357466.
 3. Administrator korzysta z form zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, w szczególności profiluje dane osobowe w celu dokonania analizy preferencji Klientów w rozumieniu art. 13 pkt. 2 lit. f RODO. Profilowanie ma na celu dopasowanie oferowanych usług i produktów do osobistych zainteresowań lub preferencji Klienta.

§ 4 ZABEZPIECZENIE PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem oraz zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami.
 2. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora jest adekwatne w stosunku do celów, dla jakich dane są przetwarzane.
 3. Dane osobowe przechowywane są w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
 4. Administrator chroni dane osobowe przez udostępnieniem lub ujawnieniem osobom nieupoważnionym, przed utratą, zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją poprzez zastosowanie odpowiednich zabezpieczeń systemowych i technicznych.

§ 5 PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE SĄ PRZETWARZANE

 1. W odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych przez Administratora przysługują Państwu następujące prawa:
  1. prawo dostępu, tj. prawo do uzyskania potwierdzenia czy dane osobowe są przetwarzane czy nie, a także prawo do dostępu do danych osobowych i informacji o przetwarzaniu,
  2. prawo do sprostowania, tj. prawo do usunięcia niedokładnych danych osobowych i/lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,
  3. prawo do bycia zapomnianym, tj. prawo do usunięcia danych osobowych, bez zbędnej zwłoki, jeżeli dane te nie są już potrzebne w związku z celami przetwarzania, dla których zostały zgromadzone i nie ma innej podstawy prawnej do przetwarzania, jeśli dane osobowe zostały bezprawnie zgromadzone lub muszą zostać usunięte w związku z obowiązkiem prawnym,
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, z wyjątkiem przypadków, w których Administrator wykaże, że istnieją uzasadnione powody dalszego przetwarzania danych osobowych,
  6. prawo do wycofania zgody w dowolnym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody udzielonej przed jej wycofaniem,
  7. prawo do przenoszenia danych,
  8. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 2. Raz udzielona zgoda na przetwarzanie danych może być cofnięta w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 3. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej, należy skontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie wiadomości na adres Administratora (biuro Administratora z adresem innym niż siedziba): ul. Świdnicka 4, 87-100 Toruń lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@moja.pl.

§ 6 CZAS PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe przetwarzane są przez czas niezbędny do realizacji Umowy Sprzedaży, a następnie przez czas odpowiadający okresowi przedawnienia wszelkich roszczeń związanych pośrednio lub bezpośrednio z realizacją Umowy Sprzedaży.
 2. Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody w celach marketingowych przetwarzane są do momentu wycofania zgody.

§ 7 COOKIES I DANE EKSPLOATACYJNE

  1. Pliki cookie, czyli tzw. „ciasteczka”, to pliki tekstowe umieszczane na komputerze w celu zbierania standardowych informacji rejestrowanych w Internecie i informacji o zachowaniach użytkowników.
  2. Cookies wykorzystywane są do monitorowania korzystania z witryny przez użytkowników i do tworzenia raportów statystycznych na temat aktywności na stronie internetowej.
  3. Mają Państwo możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej.
  4. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony Sklepu Internetowego w następujących celach:
   1. identyfikacji użytkowników jako zalogowanych,
   2. zapamiętywania produktów dodanych do koszyka,
   3. zapamiętywania danych niezbędnych do logowania,
   4. dostosowywania zawartości Stron internetowych Administratora do preferencji kupującego,
   5. prowadzenia anonimowych statystyk.
  5. Rodzaje plików cookies wykorzystywane na Stronie internetowej Administratora to:
   1. ciasteczka obowiązkowe, czyli zapamiętujące konfigurację portalu (np.: ustawienie filtrów, sesję użytkownika,
    zgodę na ciasteczka),
   2. statystyczne – Google Analytics, GTM, Matomo,
   3. profilujące – HotJar, służące zapisaniu anonimowej sesji podczas poruszania się użytkownika po portalu.
  6. Poza ciasteczkami, dane zbierane są przy pomocy narzędzi takich jak:
   1. HotJar – nagrywanie losowych sesji użytkownika,
   2. Google Analytics – dane statystyczne o ruchu, przeglądanych produktach,
   3. Google Tag Manager – dane statystyczne o kliknięciach w elementy serwisu,
   4. Google AdWords / Adsense – dane do kampanii reklamowych, remarketingu,
   5. Matomo – szczegółowe dane profilujące funkcjonalność.
  7. Administrator wykorzystuje dane zewnętrzne w celu zbierania danych statystycznych za pośrednictwem narzędzi
   analitycznych:

   1. GTM, Google Analytics – dane statystyczne,
   2. Google AdWords / Adsense – dane do kampanii reklamowych, remarketingu
  8. Pliki cookies mogą zostać wykorzystane przez współpracujących partnerów i reklamodawców na zasadach określonych przez ich usługi, w szczególności celem zbierania anonimowych danych statystycznych oraz prowadzenia kampanii marketingowych i remarketingowych.

  9. Możliwe jest prezentowanie reklam dostosowanych do preferencji użytkowników z wykorzystaniem internetowej reklamy oraz prezentowanie opinii o produktach za pośrednictwem portali takich jak Facebook, Ceneo, adwords, Allegro.

  10. Administrator umożliwia logowanie do konta przy pomocy SSO Facebook.

  § 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Pytania w sprawie niniejszej Polityki prywatności prosimy kierować na adres e-mail: kontakt@moja.pl.
  2. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do treści Polityki.